Start-up και χρηματοδότηση


Start-up και χρηματοδότηση

Στις μέρες μας όλο και περισσότερο συζητάμε για start-up εταιρείες και την καινοτομία που μπορούν να φέρουν στην χώρα, δεν είναι όμως κάτι νέο στον κόσμο, ήδη εδώ και 15 χρόνια συζητούν για την έννοια των νεοφυών επιχειρήσεων κάτι το οποίο άργησε να έρθει στην χώρα μας. Ακόμη και τώρα που χρησιμοποιείτε ευρέως ο όρος δεν υπάρχει κάποιο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο που μπορούν να πατήσουν οι νέοι επιχειρηματίες για να επενδύσουν στην ιδέα και το project τους με κάποια οφέλη για αυτούς . Ας δούμε όμως τους τύπους νεοφυών επιχειρήσεων και κάποιων μεθόδων χρηματοδότησης που μπορούν να αναζητήσουν οι νέεοι επιχειρηματίες ευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς.

Οι Νεοφυείς εταιρείες είναι νεοσύστατες εταιρείες ή επιχειρηματικές ιδέες που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης και της έρευνας αγοράς. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικούς τύπους.


Ο πρώτος τύπος των νεοσύστατων εταιρειών ονομάζεται "The Automizer", τα χαρακτηριστικά του οποίου επικεντρώνονται στους πελάτες, προσελκύοντας πελάτες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για ένα προϊόν, γρήγορη απόδοση, κοινές διαδικασίες αυτοματισμού που είχαν προηγουμένως εκτελεστεί χειροκίνητα, μεγάλη αγορά, η υπάρχουσα αγορά, η χρήση νέων τεχνολογιών, υπεύθυνοι για την τεχνολογία, προγραμματιστές κλπ.


Ένας άλλος τύπος νεοσύστατων εταιρειών είναι ο "The Integrator", ο οποίος ανήκει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ασφάλεια, πρώιμο κέρδος, με στόχο μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις καθώς και μικρές αγορές, με μεγάλη πιθανότητα να κρατήσουν μικρές ομάδες πελατών ακόμη και μετά την κλιμάκωση (ανάπτυξη και επέκταση) κ.λπ.


Ο τρίτος τύπος ονομάζεται "The Challenger", που χαρακτηρίζεται από νεοφυείς εταιρίες που έχουν πολύ υψηλές πωλήσεις, καθώς και εξάρτηση από τους πελάτες, αλλά και από πολύπλοκες και άκαμπτες αγορές, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες πωλήσεων, χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια και επιχειρηματικές ομάδες. Αυτός ο τύπος έχει επίσης μεγάλο αριθμό χρηστών και χρειάζεται μεγάλες ομάδες σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι η εξασφάλιση επαρκούς πηγής χρηματοδότησης. Αναλύοντας την κινητοποίηση των οικονομικών πόρων οι επιχειρηματίες με προηγούμενη εμπειρία στις νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι σε θέση να αντλήσουν περισσότερα κεφάλαια (τόσο από επίσημες όσο και από ανεπίσημες πηγές) σε σύγκριση με επιχειρηματίες χωρίς εμπειρία. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση ενός ιδρυτή νεοφυούς επιχείρησης σχετικά με την πηγή χρηματοδότησης (επίσημη ή άτυπη). Ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να παρατηρηθούν πολύ υψηλές ανισότητες μεταξύ των πολύ κεφαλαιοποιημένων και ελλιπούς κεφαλαιοποίησης νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων για την έναρξη ή την επέκταση μιας νεοφυής επιχείρησης είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλοί επιχειρηματίες

Start-up και χρηματοδότηση

Υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων, τα οποία χωρίζονται σε παραδοσιακές και νέες μεθόδους.

Οι παραδοσιακές μέθοδοι χρηματοδότησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Τα τραπεζικά δάνεια είναι πιθανώς μία από τις παλαιότερες επίσημες πηγές χρηματοδότησης για πολλούς επιχειρηματίες και πραγματικά σημαίνει ότι ένα άτομο ή μια εταιρεία μπορεί να λάβει δάνειο από ένα ή περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα.

3F(Friends, Family, Fools (ανόητοι, με τη έννοια του ιδιωτικού επενδυτή που επενδύει χωρίς όμως να ξέρει σε τι ακριβώς επενδύει)). Ο νέος επιχειρηματίας πριν στραφεί σε εξωτερικές επίσημες πηγές χρηματοδότησης πρέπει να προσπαθήσει να συλλέξει τους αρχικούς τους πόρους από εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά και οικεία σε αυτούς, όπως τους φίλους και την οικογένεια (άτυπη πηγές χρηματοδότησης) προτού στραφεί σε εξωτερικές επενδύσεις.

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι επενδυτές που βοηθούν τους επιχειρηματίες να υλοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Επιπλέον, οι επιχειρηματικοί άγγελοι βοηθούν, μοιράζοντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τους οικονομικούς τους πόρους, όχι μόνο με τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, αλλά και με επιχειρήσεις που ήδη δουλεύουν, αλλά αντιμετωπίζουν προσωρινά οικονομικές δυσκολίες.

Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου ή κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου μπορούν να προέρχονται από ιδιώτες, εταιρείες ή ταμεία που επενδύουν σε μεμονωμένες εταιρείες προκειμένου να βοηθήσουν στην ανάπτυξή τους. Οι επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου δεν είναι οι ίδιες με τα τραπεζικά δάνεια επειδή, μετά την επένδυση, τα Venture Funds επιδιώκουν μέρος της ιδιοκτησίας στην εταιρεία, ενώ οι τράπεζες χρηματοδοτούν για μια ακριβή χρονική περίοδο και με συγκεκριμένα καθορισμένα επιτόκια.

Οι νέες μέθοδοι χρηματοδότησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων είναι:

Οι επιταχυντές σπόρων (seed accelerators) που προσφέρουν οικονομικές εισροές και καθοδήγηση και αποτελούν ευκαιρία για όλες τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και ομάδες που είναι πρόθυμες να μάθουν και να επιτύχουν στον κόσμο των νεοφυών επιχειρήσεων. Μερικοί από τους πιο επιτυχημένους επιταχυντές στον κόσμο και αναγνωρισμένες σε διαδικτυακές πλατφόρμες για τη συγκέντρωση κεφαλαίων είναι: QuickStart, Seedcamp, Start-upbootcam, Fundable (crowdfunding) κ.α.

Η QuickStart είναι μια επιχείρηση επιχειρηματικών συμμετοχών των ΗΠΑ που διευκολύνει τους επιχειρηματίες να λάβουν δάνειο. Η διαφορά από το τραπεζικό δάνειο έγκειται στο γεγονός ότι εάν η νεοσύστατη εταιρεία πετύχει δεύτερο γύρο επένδυσης προσπερνώντας το πρώτο στάδιο, το αρχικό δάνειο μετατρέπεται σε πλειοψηφική συμμετοχή.

Το Seedcamp είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα για τις εταιρείες που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Εκτός από το αρχικό κεφάλαιο, προσφέρει την ευκαιρία για καθοδήγηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων από έμπειρους στον τομέα των επενδύσεων που βοηθούν τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Το Start-up Bootcamp είναι ένα πρόγραμμα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και πραγματοποιείται σε διάφορες ευρωπαϊκές τοποθεσίες αρκετές φορές το χρόνο (Κοπεγχάγη, Μαδρίτη, Δουβλίνο, Άμστερνταμ και Λονδίνο). Συγκεντρώνει ένα ευρύ δίκτυο μεντόρων και εταίρων που βοηθούν επιλεγμένες εταιρείες εκκίνησης με την υλοποίηση της ιδέας τους

Το Fundable είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συγκέντρωση επενδύσεων σε μικρές επιχειρήσεις, δηλ. μια μορφή συλλογής αναπτυξιακών κονδυλίων που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς και σε διάφορες ποσότητες. είναι μια μορφή συλλογής δωρεών για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ενδιαφέροντα έργα εν γένει.

Το crowdfunding είναι η «χρηματοδότηση από το πλήθος» ή «διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση». Είναι ένας καινούριος τρόπος χρηματοδότησης εταιρειών που χρησιμοποιούν OnLine πλατφόρμες για να υποβάλλουν το αίτημα για να συλλέξουν κεφάλαια.


startup budget

Πρέπει η Ελλάδα να επενδύσει σε νέους επιχειρηματίες και την νεοφυή επιχειρηματικότητα, αν αυτό γίνει θα έχει πολλαπλά οφέλη για την χώρα όπως, αύξηση θέσεων εργασίας, εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με αποτέλεσμα εισροή κεφαλαίων, προσέλκυση νέων επενδύσεων, παραμονή και δραστηριοποίηση των νέων στην Ελλάδα και δεν θα φεύγουν να στήσουν το μέλλον τους στο εξωτερικό και πολλά άλλα. Πρέπει να τους παρέχει χρηματοδότηση, μείωση φόρων, σύμβουλους επιχειρήσεων, παροχή στέγασης της επιχείρησης κτλ.

Τα παραπάνω θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται για να δραστηριοποιηθούν οι νέοι σε αυτή τη χώρα κάτι το οποίο έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια.